Finał – Lista Zakwalifikowanych Uczniów

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

II OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE KUCHARZ

Komitet Główny zakwalifikował 14 kandydatów zgodnie z kryterium:

  1. z każdego okręgu uczeń, który zajął 1 miejsce niezależnie od uzyskanej liczby punktów w eliminacjach
  2. pozostali kandydaci – uczniowie, którzy zajęli 2 miejsce z okręgów (uwzględniono liczbę uczniów i szkół uczestniczących w eliminacjach oraz liczbę uzyskanych punktów)

Lp.

Imię i nazwisko*

Adres szkoły

okręg

Miejsce

1.

 

 

Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego

87 – 820 Kowal

ul. K. Wielkiego 9

Kowal

I

2.

 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

26 – 600 Radom

ul. Św. Brata Alberta 1

Radom

I

3.

 

Zespół Szkół Nr 2

78 – 100 Kołobrzeg

ul. Piastowska 5

Szczecin

I

4.

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wlkp.

62 – 300 Września

ul. Koszarowa 12

Września

I

5.  

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

38 – 440 Iwonicz-Zdrój

ul. Piwowarskiego 19

Gorlice

I

6.

 

Zespół Szkół Gastronomicznych

00 – 680 Warszawa

ul. Poznańska 6/8

Warszawa

I

7.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

33 – 100 Tarnów

ul. Gen. J. Bema 9/11

Kraków

I

8.

 

Zespól Szkół Nr 1

ul. Wojska Polskiego 32

89 – 300 Wieluń

Katowice

I

9.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka

64- 000 Kościan ul. Wielichowska 43a

Września

II

10.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

33 -100 Tarnów

ul. Gen. J. Bema 9/11

Kraków

II

11.

 

Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich

87 – 100 Toruń

ul. Osikowa 15

Kowal

II

12.

 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

26 – 600 Radom

ul. Św. Brata Alberta 1

Radom

II

13.

 

Zespół Szkół nr 7

43 – 100 Tychy

ul. Browarowa 1a

Katowice

II

14.

 

Zespół Szkół Zawodowych

33 – 330 Grybów

ul. Armii Krajowej 19

Gorlice

II

*nazwiska uczniów zostaną podane po uzyskaniu zgody RODO

Lista rezerwowych:

  1. Zespół Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 370 – 236 Szczecin
  2. Zespół Szkół Gastronomicznych 00 – 680 Warszawa ul. Poznańska 6/8

Informacje szczegółowe dotyczące organizacji turnieju zostaną przesłane poczta e.mailową do szkół oraz zostaną umieszczone na stronie www.zsspoz.pl

Zestawienie eliminacji okręgowych

Okręg

Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach

Liczba szkół uczestniczących w eliminacjach

Liczba uczniów zakwalifikowanych do finału

Września

16

7

2

Katowice

12

7

2

Kraków

9

3

2

Kowal

7

6

2

Radom

7

4

2

Gorlice

5

5

2

Warszawa

8

2

1

Szczecin

4

2

1