Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
mgr inż. Surel-Hildebrand Urszula

Z-ca dyrektora:
mgr Jakimiszyn Katarzyna

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Tomasz Grzywacz

Kierownik gospodarczy:
Krystyna Kokocińska

Administracja szkoły:
– Elżbieta Migoda – gł. księgowa
– Krystyna Kokocinska – kierownik gospodarczy
– Iwona Lenart – specjalista ds. płac
– Dorota Patla – samodzielny referent

Wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013:

1. Hildebrand Urszula dyrektor, przedmioty zawodowe
2. Jakimiszyn Katarzyna wicedyrektor, pedagog
3. Grzywacz Tomasz
kierownik kształcenia praktycznego, biologia, przedmioty zawodowe
4. Blicharska Aneta język polski
5. Bugajski Paweł język angielski, język niemiecki, psychologia
6. Cińcio Małgorzata religia
7. Kościarz Szymon
przedmioty zawodowe
8. Gołąbek Anna geografia, przedmioty zawodowe
9. Poniecka Barbara
przedmioty zawodowe
10. Hajok-Konopko Kamila biblioteka
11. Halota Adam historia
12. Jakóbczyk Katarzyna język angielski
13. Klimas Małgorzata biblioteka, pedagog
14. Kępiński Mirosław matematyka
15. Kubicka Lucyna przedmioty zawodowe
16. Kwarciak Arkadiusz wychowanie fizyczne
17. Mielczarek Marianna przedmioty zawodowe
18. Musik Katarzyna język francuski
19. Pendziałek Robert przedmioty zawodowe
20. Pilch Bogusława język polski
21. Rozynek Wacław wychowanie fizyczne
22. Rusin Zuzanna wychowanie fizyczne
23. Strykowska Teresa język polski
24. Tejchman Marzena matematyka
25. Walczysko Ewa przedmioty zawodowe
26. Ziemianin Bożena chemia
27. Janas-Mróz Ilona przedmioty zawodowe
28. Kral Agata przedmioty zawodowe
29. Peksa przedmioty zawodowe
30. Antczak Piotr etyka