Organizacja Turnieju

Zabrze, dnia 25.02.2019 r.

Komitet Główny Turnieju

na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych

41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 13

Tel.32 271 52 37

Informacje dotyczące organizacji III etapu turnieju

1. W celu potwierdzenia udziału ucznia w ogólnopolskim etapie turnieju, szkoły zobowiązane są do przesłania wypełnionego druku nr 3 (zgłoszenie ucznia oraz imiennego zgłoszenia opiekuna). Wypełniony, podpisany i opieczętowany dokument należy zeskanować i przesłać na adres:

sekretariat@zsspoz.pl do 15 marca 2019 r.

2. Uczniowie zakwalifikowani do III etapu przyjeżdżają na zmagania turniejowe

z aktualną książeczką zdrowia, dowodem tożsamości, dowodem wpłaty, kompletnym ochronnym ubraniem (bez znaków firmowych) oraz własnym drobnym sprzętem (np. noże). W części teoretycznej można korzystać z kalkulatora

z podstawowymi funkcjami.

3. Koszty organizacyjne związane z uczestnictwem w III etapie turnieju wynoszą

330 zł.( trzysta trzydzieści złotych) od ucznia. Prosimy o dokonywanie wpłat

do 15 marca 2019 r. na :„Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera

ul. Franciszkańska 13, 41-819 Zabrze”,

nr konta – 94 1050 1230 1000 0023 5392 2517

Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa. Proszę dokument wpłaty zeskanować i przesłać na e-mail sekretariat@zsspoz.pl. Organizatorzy zapewniają w ramach wpłaty tylko wyżywienie oraz noclegi dla uczniów i opiekunów. Pozostałe osoby towarzyszące organizują sobie pobyt w zakresie własnym.

Koszty podróży uczniów i opiekunów ponoszą jednostki delegujące.

Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z noclegów proszeni są o poinformowanie organizatora w celu ustalenia wysokości opłat.

4. W celu otrzymania noty księgowej lub rachunku za poniesione koszty organizacyjne należy przygotować dane: na kogo ma zostać wystawiona nota księgowa/ rachunek (szkoła, rada rodziców, nazwa firmy, imię i nazwisko), adres z kodem, NIP.

Dane należy przesłać na adres e-mail sekretariat@zsspoz.pl do 15 marca 2019 r.

5. Uroczyste rozpoczęcie turnieju odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz.1500

Program turnieju zostanie podany na stronie internetowej ZSS: www.zsspoz.pl do 25 marca 2019 r.

6. Wszelkie wątpliwości i ważne informacje prosimy zgłaszać telefonicznie

32 2715237 lub e-mail: sekretariat@zsspoz.pl.

7. Szczegółowe informacje na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej www.zsspoz.pl.

Pobierz dokument: Organizacja turnieju