Praktyczna Nauka Zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w kilkudziesięciu placówkach branży spożywczej i gastronomicznej na terenie całego Śląska. W zależności od zdobywanego zawodu uczniowie przechodzą odpowiedni cykl szkolenia , podczas którego zdobywają niezbędne umiejętności zawodowe. Zakłady pracy, z którymi współpracuje szkoła są wyposażone w nowoczesny sprzęt i posiadają wykwalifikowaną kadrę pracowników. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w wielu innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych np. w szkoleniach w wyspecjalizowanych ośrodkach, pokazach firm oraz wy jazdach na targi branżowe.