Terminarz2018

TERMINARZ

II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA

W ZAWODZIE KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

ZADANIA

TERMIN

1.

Przesłanie przez Komitet Główny Turnieju do Kuratoriów Oświaty informacji dotyczących organizacji II edycji turnieju.

do 30.09. 2018 r.

2.

Zgłaszanie wniosków o organizację etapu wojewódzkiego/okręgowego szkół, stowarzyszeń zawodowych lub innych organizacji zawodowych do Komitetu Głównego Turnieju (załącznik nr 4).

do 16.11.2018 r.

3.

Przeprowadzanie etapów szkolnych turnieju.

1.10 – 30.11 2018 r.

4.

Powołanie przez Komitet Główny Turnieju komisji wojewódzkich/okręgowych.

do 30.11 2018 r.

5.

Zgłaszanie komisjom wojewódzkim/okręgowym uczniów do II etapu turnieju (załącznik nr 1).

do 15.12 2018 r.

6.

Przesyłanie komisjom wojewódzkim/okręgowym testów do II etapu turnieju.

do 21.12. 2018 r.

7.

Przeprowadzanie eliminacji wojewódzkich/regionalnych turnieju

do 31.01.2019 r.

8.

Przesyłanie do Komitetu Głównego Turnieju dokumentacji z przeprowadzonych eliminacji (II etapu):
– protokołu (załącznik nr 5),
– karty zgłoszenia kandydatów (załącznik nr 2).

do 15.02.2019 r.

9.

Wyłonienie przez Komitet Główny Turnieju kandydatów do III etapu.

do 28.02.2019 r.

10.

Powiadomienie szkół o zakwalifikowaniu do eliminacji ogólnopolskich; informacje na stronie www, e.maile do szkół.

do 28.02.2019 r.

11.

Potwierdzanie Komitetowi Głównemu Turnieju udziału uczniów w etapie ogólnopolskim (załącznik nr 3) oraz informowanie o rezygnacji ucznia w eliminacjach ogólnopolskich.

do 6.03.2019 r.

12.

Przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju.

10.04- 12.04.2019 r.