Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowe,

Po raz kolejny Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach mają zaszczyt zaprosić do udziału uczniów w II Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Turniej znalazł się w wykazie turniejów – Komunikat MEN z dnia 29 maja 2017 r.

Zapraszamy szkoły w Polsce do współpracy celem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich/okręgowych.

Finał odbędzie się w dniach 11.04 – 13.04.2019 r.

Szczegóły na stronie internetowej www.zsspoz.pl w zakładce Turniej – Kucharz.

Turniej został objęty patronatem honorowym  Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrze.